Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green
Bib & Tray Kit Sage Green

Bib & Tray Kit Sage Green

Regular price€38,92
/
Tax included.

Krāsa
 • In stock, ready to ship
 • Inventory on the way
Kid’s mealtimes are messy and often wasteful. All that food on the floor! Ever wondered how you can reduce waste, save money and cut down on clean up time? You need the Tidy Tot Bib & Tray Kit!

Each set includes a wipe clean tray that completely stops food falling to the floor and a detachable long sleeve bib. The bib attaches to the tray to close the gap between baby and table, making mealtimes less wasteful and easier to clean up.

“Tidy Tot innovatively contains the mess when babies feed themselves” – Dr Gill Rapley, co-author of international best-selling book ‘Baby Led Weaning’.

💜Keeps floor, highchair and clothes clean.
💜Keeps food within baby’s reach – encourages exploration and reduces frustration
💜Prevents food falling to the floor
💜Easy to assemble & folds away for easy storage
💜Wipe clean tray and machine washable bib
💜Multi-award winning kit for Baby-Led Weaning

Composition

💜 Sits in 2 categories - Feeding Bibs and Creative Play
💜 Consistent growth in like-for like sales since launch
💜 Compatible with most leading highchairs for multiple cross-sell opportunities
💜 Once bought into the Bib & Tray Kit system, customers search our network of retail partners to buy additional coverall bibs for the Bib & Tray Kit, leading to customer retention and return.
💜 The ultimate BLW (Baby Led Weaning) bib in a growing category - recommended by 98% of weaning parents*
Materials
Suitable from 6 months+. Tested to EU and USA General Product and Food Safety Regulations.
 • Zero waste objective
ATTEIKUMA TIESĪBAS UN PREČU ATGRIEŠANA
 1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Pircējs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, un Pircējam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, nosūtot ESU’TE iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu uz e-pastu info@esute.eu. Iesniegums pievienots 15.punktā.
 2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda Līguma pielikumā esošo atteikuma veidlapu vai nosūta rakstveida (elektroniski e-pasta formā vai drukātā formā pievienots atgriežamajai precei oriģinālajā iepakojumā) paziņojumu, kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Nauda par atgriezto preci tiks ieskaitīta kontā, no kura tika veikta apmaksa. Maksa par piegādi netiek atgriezta.
 3. Pārdevējs saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Pircējam par tā saņemšanu, nosūtot elektronisko paziņojumu uz Pircēja atteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.
 4. Uzskatāms, ka Pircējs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Pircēja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdu gadījumā Pircējam ir pienākums dokumentāri pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas termiņu.
 5. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, Pircējs piegādā preci atpakaļ ESU’TE pēc vienošanās, nosūtot to uz pakomātu oriģinālajā iepakojumā ar drukātu atteikuma veidlapu, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
 6. ESU’TE apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu un preces atgriešanas dienas, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu par preci, izņemot summu par piegādi.
 7. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības savlaicīgi, šis Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs atmaksā Pircējam no viņa saņemto maksājumu par preci, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantojis sākotnējam darījumam.
 8. Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircēja piegādes izdevumus par pasūtīto preci vai preces atgriešanu.
 9. Atlaidēs iegādātu preci nav iespējams atgriezt, bet ir iespējams samainīt pret citu preci.
 10. Pircējs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
 11. Pircējs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
11.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;
11.2. prece nedrīkst būt bojāta;
11.3. prece nav lietota, saglabāta sūtījuma kastīte/iepakojumā, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes piestiprinātas pie apģērba, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Pircējs ir norādījis iebildumus);
11.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
 1. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu vai prece ir bojāta/netīra.
 2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, piegādes dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, ESU’TE ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu.
 3. Sīkāku informāciju par to, kas ir atteikuma tiesības, Pircējs, var meklēt mājaslapas adresē: http://www.ptac.gov.lv
 4. Atteikuma veidlapa atrodas šeit


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like


Recently viewed